ICHTHYOSIS BELGIQUE
ICHTHYOSIS BELGIË

Home

De Ichthyosis België v.z.w. is een vereniging zonder winstoogmerk gesticht in 1997 met als doel de individuele of gemeenschappelijke belangen van patiënten met Ichthyosis te behartigen. Dit onder andere door het verstrekken van informatie, begeleiding van ouders en patiënten, het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en het vergaren van fondsen voor dit alles.

De vereniging wordt wetenschappelijk ondersteund door verschillende binnenlandse en buitenlandse universiteiten. 

Alle giften zijn steeds welkom! Stortingen kunnen gebeuren op KBC BE07 7380 2140 2666, Ichthyosis vzw. 
Vanaf EUR 40 zullen wij een fiscaal attest afleveren indien u op het overschrijvingsformulier duidelijk vermeldt  “GIFT”.

Iedereen kan lid worden van de vzw. U kan het lidgeld overmaken op het rkeneingnummer KBC BE07 7380 2140 2666, Ichthyosis vzw. Vermeld zeker duidelijk 'LIDGELD' in de referentie.

Het lidgeld bedraagt 25.00 euro per kalenderjaar en geeft recht op :

  • Volledige terugbetaling van hotel – en verblijfskosten op de colloquia voor een patiënt en begeleider.
  • Volledige terugbetaling van de kosten voor door onze vereniging ingerichte uitstappen voor patiënt en begeleider.
  • Mailings met relevante informatie
  • Toegang tot informatie van Europese organisaties waarvan onze vzw lid is.
  • Contactlijn voor informatie